ANASAYFA
KURUMSAL
YÖNETİM KURULU
İSTATİSTİKLER
SEKTÖRE BAKIŞ
SOSYAL
İLETİŞİM
ENGLISH

Sektöre Bakış

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, 04 Nisan 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile kurulmuştur.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, ülkemiz topraklarından çıkan bereketin dünya pazarlarına “sürdürülebilir” bir ivme ile ulaştırılmasına dönük çalışmalarımızın sonucudur.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, sektör ihracatının gelişimine ve Türkiye 2023 İhracat Stratejisi hedeflerine ulaşılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamındaki ürünler aşağıda yer almaktadır:

·         Buğday Unu

·         Diğer Hububat Unları

·         Diğer Şekilde İşlenmiş Hububat Taneleri; Patates Unu

·         Çeşitli Un, Ezme, Toz; Buğday Gluteni

·         Nişastalar; İnülin

·         Malt Hülasası, Un, Ezme, Nişasta ve Malt Esaslı Müstahzarlar

·         Hububat Esasla Kabartılmış Mamuller

·         Ekmekler, Gevrekler ve Diğer Ekmekçi Mamuller

·         Mayalar ve Kabartma Tozları

·         Çorbalar, Et Suları ve Bunların Müstahzarları

·         Kepek, Kavuz ve Diğer Kalıntılar

/icerik/8194d010-c22f-43ff-9b60-d67ef4bdd8e7op4tdYe.jpg

Türkiye, 2014 yılında yaklaşık 1,4 milyar ABD Doları Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamındaki ürün ihracatı gerçekleştirmiştir.

Tanıtım Grubu kapsamında yer alan ürünlere ilişkin Türkiye ihracatının, bahse konu ürünlerin dünya geneli ticareti içindeki payı, özellikle “buğday unu” açısından, oldukça yüksektir.

Tanıtım Grubu bünyesindeki ürünlerin toplam ihracatının yaklaşık %65’ini oluşturan buğday unu ihracatında Türkiye

yer almıştır.

Türkiye, 2014 yılı itibariyle dünya maya ihracatında da miktar ve değer bazında 2. sıradadır. 

/icerik/e8591e40-be6e-4bfd-a41b-aca2bb0f845ec4yw8Q1.jpg

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, Türkiye’nin bahse konu ürünlerdeki ihracatına ilişkin mevcut pazarlarda;

Türkiye’nin bahse konu ürünlerdeki ihracatına ilişkin kaliteli, sağlıklı, tercih edilir “Türk ürünleri imajı”nın oluşturulması ve yerleştirilmesine yönelik faaliyetler söz konusu 3 ana hat üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Mevcut pazarlar ve belirlenen hedef ülkelerde

çalışmalar yürütülmektedir.

/icerik/fe5d37c6-8cc7-4dea-bb3c-c440e9b6bb57XvtxNTi.jpg

2013 yılı ise Tanıtım Grubu’nun asıl olarak sahada faaliyet göstereceği bir dönem olacaktır.

2013 yılında mevcut pazarlar (Ortadoğu ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri)da ve hedef ülke olarak belirlenecek ülkelerde;

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun Vizyonu

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu'nun vizyonu, kaliteli ve güvenilir üretimlerle dünya pazarlarında “ Türk” şemsiyesi altında marka olmak, ürün çeşitliliği, rekabet avantajlarıyla, topraklarımızdan çıkan bereketi, sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünya ile paylaşmaktır.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun Misyonu

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu'nun olarak misyonu, sektör paydaşlarının ortak hedef etrafında toplanabilmesini sağlamak ve 2023 ihracat hedefine gelecek 5 yıl içinde ulaşmaktır.